Thống đốc Utah khuyên người dân ‘ở lại California’ giữa làn sóng di cư đến các tiểu bang đỏ