Thông tin bổ sung về kẻ chủ mưu đằng sau phòng thí nghiệm sinh học bí mật của Trung Quốc ở California

Một cuộc điều tra của Epoch Times đã tiết lộ thêm nhiều chi tiết về ông “Jesse” Chúc Gia Bối (Jia Bei “Jesse” Zhu), người đứng sau phòng thí nghiệm sinh học bất hợp pháp được phát hiện ở California.