Tổng công tố Ukraine: ‘Vụ rò rỉ không ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi’