Microsoft: Tin tặc Trung Quốc mạo danh cử tri Hoa Kỳ bằng tuyên truyền sử dụng AI