Thủ đô Hà Lan loại bỏ camera sản xuất tại Trung Quốc, vì lo ngại hành vi gián điệp và vi phạm nhân quyền