Chiến đấu cơ Trung Quốc bay lượn quanh tàu Hà Lan, gây ra ‘tình thế không an toàn’ ở Biển Hoa Đông

Chiến đấu cơ Trung Quốc bay lượn xung quanh một khu trục hạm của Hà Lan và tiếp cận trực thăng của Hà Lan trong một cuộc tuần tra ở Biển Hoa Đông.