Thủ tướng Anh Rishi Sunak đặt tăng trưởng kinh tế và chống lạm phát lên hàng đầu trong bài diễn văn của nhà vua

Vua Charles III đã đọc Bài diễn văn Đầu tiên của Nhà vua với tư cách là người đứng đầu Hoàng gia Anh để khai mạc Nghị viện. Trong diễn văn, chính phủ Thủ tướng Rishi Sunak đã ưu tiên tăng trưởng và giảm lạm phát.