Vương quốc Anh: Quy định chặt chẽ hơn khiến số đơn đề nghị cấp giấy phép xuất cảng sang Trung Quốc bị từ chối tăng gấp đôi

Tỷ lệ từ chối đơn đề nghị cấp giấy phép xuất cảng sang Trung Quốc cao hơn bốn lần so với tỷ lệ trung bình sau khi Trung Quốc được thêm vào danh sách các điểm đến bị cấm xuất cảng vũ khí.