Thủ tướng Armenia vấp phải sự phản đối ngày càng tăng ​​sau khi nhượng lãnh thổ cho Azerbaijan

Vị thủ tướng đang bị bủa vây trong chỉ trích này nói rằng cần có những nhượng bộ ‘đầy đau đớn’ để củng cố hòa bình lâu dài trong khu vực.