Thương vụ bán vũ khí của Pháp cho Armenia thu hút sự chỉ trích của Baku và Moscow

Armenia tỏ ý muốn rời khỏi khối an ninh do Nga đứng đầu.