Thủ tướng Đan Mạch bị tấn công ngay trên đường phố Copenhagen