Thủ tướng Đức: Trung Quốc cho biết họ sẽ không giao vũ khí cho Nga