Thủ tướng Đức: Việc xem xét tư cách thành viên NATO của Ukraine ‘sẽ không xảy ra’