Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte sẽ là Tổng thư ký tiếp theo của NATO

Romania là quốc gia cuối cùng trong số 32 thành viên NATO tán thành Thủ tướng Hà Lan đảm nhận vị trí đứng đầu liên minh này.