Thủ tướng Singapore: Hoa Kỳ đóng ‘vai trò thiết yếu’ trong việc bảo đảm hòa bình và ổn định ở Á Châu