Thủ tướng Úc tăng cường hợp tác với Indonesia trong bối cảnh căng thẳng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương