Thư viện công cộng Anaheim cảnh báo về lừa đảo thu phí thư viện qua thẻ tín dụng