Thượng nghị sĩ Barrasso: Tổng thống Biden cần phải ‘cương nghị’ với Trung Quốc