Thượng nghị sĩ: Tại sao CDC lại mong đợi hàng trăm tín hiệu an toàn cho vaccine COVID-19