Thượng nghị sĩ thứ 8 ủng hộ cựu TT Trump cho cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024