Các nhà lãnh đạo bảo tồn truyền thống khơi dậy lòng nhiệt thành tại Hội nghị thượng đỉnh Quỹ Di Sản