Thượng nghị sĩ tiểu bang Oregon kêu gọi điều tra hành vi thao túng số liệu thống kê COVID-19