Thượng viện Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu về dự luật bán dẫn để cạnh tranh với Trung Quốc