Thượng viện Hoa Kỳ thông qua chính sách thời Đệ nhị Thế chiến để giúp Ukraine chống lại Nga