Thượng viện Hoa Kỳ lật ngược kế hoạch xóa nợ sinh viên của TT Biden, chuẩn bị cho một sự phủ quyết