Thượng viện thông qua nghị quyết lên án Hamas và chủ nghĩa bài Do Thái trong các trường đại học

Nghị quyết được thông qua chỉ hai ngày sau khi các sinh viên tại Đại học George Washington chiếu các thông điệp bài Do Thái lên thư viện trường.