Các cuộc tấn công của Hamas và sự phản công của Israel đã chia rẽ châu Phi, với việc một số chính phủ từ chối lên án những hành vi khủng bố tàn bạo

Những quốc gia đồng minh với phương Tây lên án bạo lực, trong khi đó nhiều quốc gia trên khắp lục địa đang đổ lỗi cho Israel.