“Thủy Hử truyện” của tác giả Thi Nại Am là một trong tứ đại danh tác của Trung Hoa. Vào thời Tống Nhân Tông, ôn dịch hoành hành, Hoàng đế lệnh cho Hồng thái úy đến núi Long Hổ để mời Trương Thiên Sư cầu yên ôn dịch. Sau đó Hồng thái úy đã vô ý mở cửa điện Phục Ma, giải thoát cho 36 vị sao Thiên Cương và 72 vị sao Địa Sát hạ giới, chuyển sinh xuống nhân gian, chính là 108 vị hảo hán Lương Sơn Bạc.

Những người này cảnh ngộ không giống nhau, hoặc là bị quyền thần hãm hại, hoặc kết giao với lục lâm thảo khấu, hoặc là thấy chuyện bất bình chẳng tha, đa số đều phạm phải tội nặng giết người phóng hỏa. Họ xưng hùng tụ nghĩa ở Lương Sơn Bạc, lập lá cờ “Thế Thiên Hành Đạo”. Thủ lĩnh Lương Sơn là Tống Giang một lòng hy vọng triều đình xem xét cơ điểm của họ mà hạ chỉ chiêu an. Sau khi nhiều lần đánh dẹp thất bại của triều đình, vua Tống Huy Tông đã hạ chỉ chiêu an.

Tống Giang cùng các vị hảo hán sau đó đã vì Đại Tống mà đi chinh chiến, tiêu diệt được loạn quân Phương Tịch. Nhưng trong 108 vị hảo hán chỉ còn lại 27 vị sống sót hồi kinh.

Bốn tên đại gian thần Sái Kinh, Đồng Quán, Cao Cầu, Dương Tiễn đợi sau khi Tống Giang và những người khác được phong quan, liền dùng thủy ngân hại chết Lư Tuấn Nghĩa, dùng rượu độc phát tác chậm để hại chết Tống Giang và Lý Quỳ. Câu chuyện kết thúc bằng việc vua Tống Huy Tông nằm mơ đến Lương Sơn Bạc nghe Tống Giang giãi bày oan khuất.

“Thủy Hử truyện” đã tạo nên những hình tượng nhân vật cá tính đa dạng như Lâm Xung, Võ Tòng, Lỗ Trí Thâm, Lý Quỳ, v.v.


Tin tức Việt Nam sẽ được BTV Epoch Times Tiếng Việt tổng hợp và cập nhật từng ngày, xin mời Quý độc giả cùng đón đọc.

Bài viết đăng lại từ vi.shenyunperformingarts.org

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn