Tìm thấy niềm hy vọng khi giá xăng tăng và xã hội suy thoái