Tin Covid-19 ngày 13/8 tại Việt Nam: Thêm 3 ca nhiễm mới; Hải Dương phong tỏa 1 thôn