Tin Việt Nam ngày 10/3: Khoảng 1,100 người Việt di tản khỏi Ukraine đang chờ về nước, đề nghị giảm 50% thuế môi trường với xăng, dầu