Tin Việt Nam ngày 16/4: F1 không phải cách ly y tế, bắt đầu cấp hộ chiếu vaccine COVID-19 trên toàn quốc