Tin Việt Nam ngày 18/3: Đưa COVID-19 ra khỏi danh sách bệnh đặc biệt nguy hiểm, Hà Nội khẳng định đã kiểm soát được dịch