Tin Việt Nam ngày 19/3: Bộ Y tế khẳng định Evusheld là thuốc, không sử dụng để phòng COVID-19, học sinh ở Sài Gòn là F0 tiếp tục tăng