Tin Việt Nam ngày 23/6: Vietjet mở thêm 4 đường bay đến Ấn Độ; ông Nguyễn Đức Chung được giảm án, nhận lại chung cư, nhà đất