Tin Việt Nam ngày 26/08: Yêu cầu WMO gỡ bỏ bản đồ đường 9 đoạn; đề nghị Malaysia đối xử nhân đạo với hơn 40 ngư dân Quảng Nam