Tin Việt Nam ngày 29/6: Sắp có thêm một loại vaccine dịch tả heo Châu Phi, ATNĐ mạnh lên thành bão trong 2 ngày tới