Tin Việt Nam ngày 31/08: Giá dầu lại được dự đoán tăng mạnh; siêu bão Hinnamnor sắp vào Nhật Bản, có qua Biển Đông?