Tin Việt Nam ngày 5/6: Bộ Y tế đề nghị đổi nguyên tắc 5K thành V2K, Hải Phòng miễn học phí ở tất cả các cấp học