Tin Việt Nam ngày 6/3: Hơn 2,000 người Việt đã di tản khỏi Ukraine, Bộ Ngoại giao đề nghị tổ chức thêm chuyến bay