Tin Việt Nam ngày 6/4: Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh đối diện với mức án nào? Y án tử hình với cựu giám đốc OceanBank Hải Phòng