Tin Việt Nam ngày 7/4: Hủy bỏ quyết định xử phạt hành chính với nguyên Chủ tịch FLC, lãnh đạo công ty dầu khí bán gần 700,000 cổ phiếu không báo