Tin Việt Nam ngày 21/9: Vượt 695,700 ca nhiễm, Hà Nội mở cửa hàng loạt các dịch vụ thiết yếu, Thủ tướng Úc chúc Tết Trung thu bằng tiếng Việt