Tin Việt Nam sáng 24/09: EVN đề nghị điều chỉnh tăng giá điện ngay; Bộ Tài Chính sẽ giảm thêm 2 loại thuế với xăng, dầu