Tin Việt Nam sáng 26/09: Ngân hàng tuyển dụng thêm hàng nghìn chỉ tiêu; miền trung lên phương án di tản gần 870,000 dân tránh bão Noru