Tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc đại lục lại nóng lên, nhiều nơi hủy bỏ hoạt động chúc mừng năm mới