Tình nguyện viên Romania không ngừng nỗ lực giúp người Ukraine thoát khỏi chiến tranh