Tinh thần kiên trì của cựu Tổng thống Hoa Kỳ John Adams