Tình trạng thiếu hụt sữa công thức dành cho trẻ em trên toàn quốc đạt mức ‘đáng kinh ngạc’