TNS Canada: Thái độ ‘khinh thường’ của ông Tập đối với ông Trudeau là hậu quả của sự yếu kém trong chính sách về Trung Quốc và an ninh quốc gia